Frånvaroanmälan av elever kan göras via Telefon24 

Telefon24 är en automatiserad telefontjänst där du som förälder kan anmäla när ditt barn inte kan komma till skolan.

Det behövs inget konto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Frånvaroanmälan på telefon kan göras på följande språk: 

 Svenska 0515-777 000
 Engelska 0515-777 001 
 Arabiska 0515-777 002 
 Somaliska 0515-777 003 
 Pashto 0515-777 004 
 Albanska 0515-777 005