Inskrivning av elev

Om du vill att ditt barn ska börja på Stenkulaskolan måste du göra en ansökan.

Du måste skriva ut och fylla i följande blankett: inskrivning