Skola‎ > ‎

Om skolan


Stenkulaskolan är en kommunal skola med cirka 470 elever mitt i Malmö med Östra Sorgefri som närmsta upptagningsområde. Skolan består av förskoleklass, grundskola, och integrerad hörselsverksamhet för elever med nedsatt hörsel. På skolan finns även fritidsverksamhet samt hemvist för ungdomar som omfattas av LSS.


Skolans struktur och sammansättning gör Stenkulaskolan till en unik skola i södra Sverige.


Foto: Arnold Molnar