Elevhälsa‎ > ‎

Speciallärare

På skolan finns speciallärare och specialpedagoger. Deras arbete är i huvudsak förebyggande. Målet är att tidigt identifiera elever som kan riskera att utveckla språk-, läs-, skriv-, matematik- och/eller sociala svårigheter. Speciallärarna och specialpedagogerna arbetar så att alla elever i behov av särskilt stöd får rätt hjälp. Speciallärare och specialpedagog deltar vid behov när ett åtgärdsprogram behöver upprättas. 

Kontakt

Specialpedagog årskurs F-3
Johanna Pärlendal
Marie Fletcher

Speciallärare årskurs 4-6
Sandra Björklund

Speciallärare årskurs 7-9
Tina Hansson