Elevhälsa‎ > ‎

Skolsköterska

Skolhälsovårdens uppgift är att främja hälsa och förebygga sjukdom. I det förebyggande arbetet ingår hälsoundersökningar med vaccinationer samt samtal enskilt eller i grupp. Hos skolsköterskan kan eleven söka råd och hjälp. Skolsköterskan remitterar också vid behov till specialmottagningar. Det är också viktigt att veta att skolsköterskan har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.


Lista dig hos en vårdcentral!

Om du blir sjuk ska du vända dig till sjukvården. Du väljer 
vårdcentral i Skåne genom att i förväg lista dig hos någon av dem. 
Gå till Region Skånes sida om att Välja vårdgivare i Skåne.

Kontakt

Skolsköterska: Sara Anderberg
Telefon: 040-34 67 32 / 0733-94 70 90

Skolsköterska: Viola Rosenberg
Telefon: 0708-395364