Elevhälsa‎ > ‎

Skolpsykolog

På skolan finns en skolpsykolog. De främsta arbetsuppgifterna är handledning och konsultation för skolans och förskolans personal i syfte att på bästa sätt tillvaratas elevernas resurser. 

Psykolog gör även psykologisk utredning av elever för att stödja barns och ungdomars psykiska hälsa, utveckling och inlärning. Skolpsykologen är ett verksamhetsstöd i skolans förbyggande- och värdegrundsarbete. Det är viktigt att veta att skolpsykologen har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet. 

Kontakt

Skolpsykolog: Elena Baliouk
Telefon: 0733-70 92 12