Elevhälsa‎ > ‎

Logoped

Stenkulaskolan har en logoped. Logopedens uppgift är att utreda och diagnostisera elever som har kommunikationsproblem till följd av dyslexi och språkstörning. Logopedens uppgift kan även vara att handleda pedagoger som arbetar med eleven. I vissa fall kan även föräldrar få stöd och råd avseende elevens språksvårigheter.

Kontakt

Logoped: Sandra Mabrouk
Telefon: 0738-49 91 10