Elevhälsa‎ > ‎

Kurator

Kuratorn samtalar med enskilda elever eller med grupper av elever i frågor som rör 
  • trivsel i skolan
  • problem med studier
  • relationer i familjen eller bekantskapskretsen
Skolans kurator bidrar med sin kompetens i skolans arbete med sex- och samlevnad, alkohol, narkotika och tobak, konflikthantering och mobbing. Det är viktigt att veta att kuratorn har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet.


Kontakt

Kurator: Rebecca Lindahl
Telefon: 040-34 31 42 / 0733-70 88 59

Kurator: Gunnel Suneson
Telefon: 0733-145803