Elevhälsa‎ > ‎

Hörselverksamhet

På Stenkulaskolan har vi möjlighet att ta emot elever med hörselnedsättning. Undervisningen sker på talad svenska med tecken som stöd i kombination med teknik för att tillgodose elevernas hörselbehov. Eleverna har sin undervisning integrerat i sin årskurs i en mindre grupp. Vi tar emot elever från hela Malmö och i mån av plats även elever från andra kommuner.

Från Stenkulaskolan utgår ambulerande hörselpedagoger. Deras uppdrag är att vara en resurs för integrerade elever med hörselnedsättning i hela Malmö.

Kontakt

Ambulerande hörselpedagoger
Anna Jinneland Vesterlund
Katarina Persson