Dokument‎ > ‎

Ansökan om ledighet

Att söka om ledighet

 

Om ditt barn behöver söka ledigt från skolan så vänder du dig till skolans rektor som fattar ett beslut.

Elever som går i grundskola eller grundsärskola får beviljas kortare ledighet. För att längre ledighet ska beviljas måste det finnas synnerliga skäl.

Ansökan om ledighet