Välkommen till Stenkulaskolans 

pedagogiska webbplats.

Här kan du hitta information som gäller hela skolan, till exempel 
föräldrabrev, kalendrar och kontaktuppgifter. Det är även härifrån 
som eleverna kan hitta sina klassidor. Välkommen!

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Furp%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526fr%23&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2F%3Furp%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%253Dt%2526rct%253Dj%2526q%253D%2526esrc%253Ds%2526fr&ltmpl=drive&emr=1&lp=1&hl=sv    http://meny.dinskolmat.se/nya-stenkulaskolan/   http://www.malmo.se
         
Frånvaroanmälan
Information